گولزنا

شعرها و یادداشت های علی بهمنی

هجده تیر هجده رگبارهجده گازهای اشک اورهجده خودکشیِ آزادیمرگ با قرص های خواب آورروز خودسوزی و جوانمرگیروز تحقیر و عقده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 65 بازدید
دنیا بده،انگار آدمهاش قروقاطی پوسیدن آدمهاش تو احساسایِ اسقاطی دزدا شدن دستِ خدا رو شونه یِ مردم مردا شدن نامردِ ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 49 بازدید
به خواهرم الهام- م ز- و دربه دری های این روزهاش، با اشک، اندوه و افسوس.............................. ............... چشمهای تو با همه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 40 بازدید
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
خرداد 89
4 پست
مهر 87
20 پست
آذر 84
2 پست
خرداد 84
1 پست
بهمن 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
1 پست
بهمن 82
2 پست
دی 82
2 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
5 پست